ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อ : เที่ยวสิมิลัน เที่ยวเกาะสุรินทร์

dot
ทัวร์เขาหลัก + เขาสก
dot
dot
bulletทัวร์เขาหลัก 1 วัน
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + กระบี่
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + ภูเก็ต
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + เขาสก
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
dot
dot
dot
dot


เที่ยวภูเก็ต,เที่ยวทะเลภูเก็ต
จองทัวร์กระบี่
เที่ยวเชียงใหม่-ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ที่พักหาดกะตะ ภูเก็ต
รถตู้ภูเก็ต


ทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะสุรินทร์

ทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน  :  แพ็คเกจทัวร์เกาะสุรินทร์ (พักโรงแรมในเขาหลัก)      

          

วันที่
1       สนามบินนานาชาติภูเก็ต  -  เขาหลัก    
   -            พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 รับจากสนามบินภูเก็ต ออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล
   -            นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในโรงแรมเขาหลัก
 
   -            Check In เข้าที่พัก, พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่ 2       ทัวร์เกาะสุรินทร์ ดยเรือร็ว
  -             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06:00.    รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก  มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ จังหวัดพังงา
   -            ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรีสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ด้วยเรือสปีดโบ๊ทขนาดใหญ่
   -           
ปลอดภัยด้วยชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน
   -           
เดินทามาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวแม่ยาย และ อ่าวเต่า
                สนุกสนานกับการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

   -            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
                ซึ่งเป็นบริการของอุทยานฯ ให้บริการแบบเซ็ตโต๊ะ (ร่วมทานกับบุคคลอื่น) พนักงานคอยบริการ
   -           
ออกเดินทางต่อไปดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวผักกาด และ เกาะตอรินลา
   -            ออกเดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
17:30.    ถึงท่าเรือ และส่งท่านถึงที่โรงแรมที่พักในเขาหลักวันที่ 3
       โรงแรมเขาหลัก  -  สนามบินนานชาติภูเก็ต  
   -            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   -            Check Out  ออกจากโรงแรมที่, พักผ่อนตามอัธยาศัย 
   -            รถรอรับท่านหน้า โรงแรมที่พัก
   -            นำส่งท่าน ที่สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ     
     

 

 
    
-------------------------------------------------------------------------


ค่าบริการรวม
1. รถรับส่งส่วนตัว จากสนามบิน โรงแรมที่เขาหลัก
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก
ท่าเรือ
3. ห้องพักที่เขาหลัก
  จำนวน 2 คืน +   อาหารเช้า 2 มื้อ
4. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
5. อาหารกลางวันที่เกาะ (วันที่ 2)
6. อุปกรณ์ดำน้ำ
Snorkeling หน้ากาก ท่อหายใจ
7. ผลไม้ เครื่องดื่ม
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
9
. เสื้อชูชีพ
10. ประกันภัยอุบัติเหตุ
11. ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ

ค่าบริการไม่รวม
:
* ค่าอาหารเย็น 
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                            
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติ

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 
2. แพ็คเกจนี้สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

 
แพ็คเกจทัวร์เขาหลัก

ทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะสิมิลัน article
แพ็คเกจทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะตาชัย
4 วัน 3 คืน : ทัวร์เกาะสิมิลัน -เกาะสุรินทร์
4 วัน 3 คืน : ทัวร์เกาะสิมิลัน -เกาะตาชัย