ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อ : เที่ยวสิมิลัน เที่ยวเกาะสุรินทร์

dot
ทัวร์เขาหลัก + เขาสก
dot
dot
bulletทัวร์เขาหลัก 1 วัน
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + กระบี่
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + ภูเก็ต
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + เขาสก
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
dot
dot
dot
dot


เที่ยวภูเก็ต,เที่ยวทะเลภูเก็ต
จองทัวร์กระบี่
เที่ยวเชียงใหม่-ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ที่พักหาดกะตะ ภูเก็ต
รถตู้ภูเก็ต


ทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะสิมิลัน article

 ทัวร์เขาหลัก พังงา โทร 085 678 9898 Line id : ufu888

ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 31/00997

ทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน  :  ทัวร์เกาะสิมิลัน  (พักโรงแรมในเขาหลัก)                  

วันที่
1      สนามบินนานาชาติภูเก็ต  -  เขาหลัก    
   -            พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 รับจากสนามบินภูเก็ต ออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล
   -            นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในโรงแรมเขาหลัก
 
   -            Check In เข้าที่พัก, พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่ 2      ทัวร์เกาะสิมิลัน โดยเรือร็ว
   -            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06:00 น.    ออกเดินทางจากเขาหลัก ไปยังท่าเรือทับละมุ ด้วยรถตู้
08:30 น.    ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือเร็ว
10:00 น.    ถึงเกาะบางู (เกาะ 9 ) ดำน้ำดูปะการังและปลาสวยงาม
12:30 น.    มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8 ) รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ ชมทิวทัศน์บนหินเรือใบ
                ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของหมู่เกาะสิมิลันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 น.    ดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ ทะเลที่เกาะปายู (เกาะ7)
                และเพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ำ ดำน้ำ ตามอัธยาศัยที่ เกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
17:00 น.    เดินทางกลับท่าเรือทับละมุ และส่งกลับที่พัก

วันที่ 3
      โรงแรมเขาหลัก  -  สนามบินนานชาติภูเก็ต  
   -            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   -            Check Out  ออกจากโรงแรมที่, พักผ่อนตามอัธยาศัย 
   -            รถรอรับท่านหน้า โรงแรมที่พัก
   -            นำส่งท่าน ที่สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ


     
     

 สอบถามราคา และ สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้

 ทัวร์เขาหลัก พังงา โทร 085 678 9898 Line id : ufu888

ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 31/00997


ค่าบริการรวม


1. รถรับส่งส่วนตัว จากสนามบิน โรงแรมที่เขาหลัก
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก
ท่าเรือ
3. ห้องพักที่เขาหลัก
  จำนวน 2 คืน +   อาหารเช้า 2 มื้อ
4. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
5. อาหารกลางวันที่เกาะสิมิลัน (วันที่ 2)
6. อุปกรณ์ดำน้ำ
Snorkeling หน้ากาก ท่อหายใจ
7. ผลไม้ เครื่องดื่ม
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
9
. เสื้อชูชีพ
10. ประกันภัยอุบัติเหตุ
11. ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ

ค่าบริการไม่รวม
:
* ค่าอาหารเย็น 
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                            
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติ

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 
2. แพ็คเกจนี้สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
แพ็คเกจทัวร์เขาหลัก

แพ็คเกจทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะตาชัย
ทัวร์เขาหลัก 3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะสุรินทร์
4 วัน 3 คืน : ทัวร์เกาะสิมิลัน -เกาะสุรินทร์
4 วัน 3 คืน : ทัวร์เกาะสิมิลัน -เกาะตาชัย