ReadyPlanet.com
dot
ติดต่อ : เที่ยวสิมิลัน เที่ยวเกาะสุรินทร์

dot
ทัวร์เขาหลัก + เขาสก
dot
dot
bulletทัวร์เขาหลัก 1 วัน
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + กระบี่
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + ภูเก็ต
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก + เขาสก
bulletแพ็คเกจทัวร์เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน - กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน - กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 1 วัน - เขาหลัก
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 1 วัน - ภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
dot
dot
dot
dot


เที่ยวภูเก็ต,เที่ยวทะเลภูเก็ต
จองทัวร์กระบี่
เที่ยวเชียงใหม่-ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ที่พักหาดกะตะ ภูเก็ต
รถตู้ภูเก็ต


ซิตี้ทัวร์เขาหลัก KL-2 จุดชมวิวเขาหลัก - เรือ 813 - สะพานเหล็ก - กำแพงเมืองเก่าตะกั่วป่า
ซิตี้ทัวร์เขาหลัก : จุดชมวิวเขาหลัก เรือ ต.813 / สะพานเหล็ก /กำแพงเมืองเก่าตะกั่วป่า
(รถรับจากโรงแรม เขาหลัก)อัตราค่าบริการ  :
สำหรับ  2   ท่าน   ราคาท่านละ   1,850.-   บาท
สำหรับ  4   ท่าน   ราคาท่านละ   1,050.-   บาท
สำหรับ  6   ท่าน   ราคาท่านละ      750.-   บาท
สำหรับ  10 ท่าน   ราคาท่านละ      550.-   บาท

โปรแกรมซิตี้ทัวร์เขาหลัก  KL -2

XX:XX น.  รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก ที่เขาหลัก ด้วยรถตู้
XX:XX น.  นำท่านชม จุดชมวิวเขาหลัก ร้านม่วนหลาย
บรรยากาศริมทะเลที่ได้มองออกไปจากริมผาสูง อันจะได้เห็นภาพท้องทะเลกว้างจรดขอบฟ้าไกลสุดลูกหูลูกตา แบบพานอรามาแท้จริง

XX:XX น.  ชม อนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต.813 
เรือตรวจการ 813 หรือที่คนทั่วไปในนาม ต.813 เป็นเรือในหน่วยงานกรมตำรวจ มีน้ำหนักถึง 60 ตัน หรือ 60,000 กิโลกรัม กำลังจอดปฏิบัติการอยู่บริเวณชายฝั่ง
เขา หลัก ได้ถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าไปเกยบริเวณเชิงเขาเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร         


XX:XX น.  ชมสะพานเหล็ก โคกขนุน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ตะกั่วป่า อยู่ในหมู่ที่2 โคกขนุน  อ.ตะกั่วป่า มีความยาวประมาณ 200 เมตร   กว้างพอที่รถมอเตอร์ไซด์สวนกันได้   สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2511 โดยใช้เหล็กจากเรือขุดแร่ที่หยุดกิจการ เพื่อให้ความสะดวกแก่คนงานของบริษัท ฯ และประชาชนทั่วไป   
              สะพานเหล็กตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมาก ๆ เหมาะสม ทิวทัศน์สวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของตะกั่วป่าอีกแห่งหนึ่ง เคยใช้เป็นฉากภาพยนตร์หลายเรื่อง  แต่เป็นที่น่าเสียดายมาก  เนื่องจากน้ำท่วมตะกั่วป่าอย่างรุนแรงในวันที่  13  กรกฎาคม  2552  นี้  ทำให้สะพานช่วงที่แขวนข้ามแม่น้ำ ทนแรงน้ำไม่ไหว ขาดชำรุดใช้การไม่ได้


XX:XX น.  กำแพงเมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าและเป็นศูนย์กลางการค้าแร่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาก  "ตะกั่วป่า" เดิมเป็นเมืองเรียกว่า "เมืองตะกั่วป่า" แต่ในสมัยโบราณ คือ เมืองตะโกลาเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งของฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาพร้อมๆ กับเมืองนครศรีธรรมราช

XX:XX น.  แวะรับประทานอาหารที่ร้านผัดไทย ใจเย็นเย็น XX:XX น.  นำส่งถึงโรงแรมที่พักที่เขาหลัก โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์รวม:
1.  รถรับ-ส่ง และนำเที่ยวแบบส่วนตัว Private
2.  ค่าน้ำมันรถ
3.  พนักงานขับรถ ผู้ชำนาญเส้นทาง

หมายเหตุ :
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ของแต่ละวัน


 
ซิตี้ทัวร์เขาหลัก

ซิตี้ทัวร์เขาหลัก KL-1 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก ลำรู่ - หาดเขาหลัก - สะพานเหล็ก โคกขนุน
ซิตี้ทัวร์เขาหลัก KL-3 หาดท้ายเหมือง-อุทยานเขาหลัก ลำรู่ - น้ำตกลำปี - น้ำตกโตนไพร - น้ำผุบาดาล
ซิตี้ทัวร์เขาหลัก พังงา 1